• MALER František Bohumír Zvěřina (1835-1908): Brief MARBURG Drau 1871 über Bilder

Sie bieten auf einen eigenhändigen, signierten Brief des tschechischen Malers František Bohumír Zvěřina (1835-1908). Sprache: deutsch. Datiert Marburg, 2. Juli 1871. Mit Bleistift ergänzt: "Untersteiermark"; es handelt sich also um Maburg an der Drau (heute: Marinor / Slowenien). Zvěřina war dort Lehrer (wechselte noch im selben Jahr nach Brünn). Transkription: "Euer Hochwolgeboren! Ihrem ausgesprochenen Wunsche komme ich demnächst pünktlich nach – ich sende Ihnen äußerst interessante höchst romantische Motive, Landschaften mit schöne reicher Staffage von mir selbst auf Holz gezeichnet und zur weiteren Wahl mehrere meiner Handzeichnungen auf Papier, Figuren u. Landschaften. Ich erbitte mir nur sehr schönen Schnitt u., von je einem Bild 2 Stücke Falzabklatsche bester Art vor der Publikazion. Den Text sende ich gleichzeitig pünktlich mit. Erwarten Sie demnach in Bälde Alles. – Ich halte es für überflüssig die Bedingungen des Honorars zu wiederholen per 1 Stk. große Platte nach Übereinkunft 60 fl. in Silber = 40 Thlr in Silber. Hochachtungsvoll dero ergebener Fr. Zvěřina, k.k. Oberrealschul-Professor." Umfang: 1 von 4 Seiten beschrieben (22,8 x 14,5 cm). Zustand: Gefaltet, gebräunt und etwas knittrig; mit Knick. Bitte beachten Sie auch die Bilder! Interner Vermerk: Order 5b/7 Über František Bohumír Zvěřina (Quelle: englische und tschechische wikipedia): František Bohumír Zvěřina (February 4, 1835 – December 27, 1908) was a Czech painter. Life: Zvěřina was born in Hrotovice. The tenth of twelve children, he spent his young childhood in his native Hrotovice and 1845 went to Znojmo for secondary school. In 1849 he moved to a higher secondary school in Prague. After graduation, he joined the Max Haushofer school in 1852. Already after two years of study his paintings were exhibited. He accepted a position teaching drawing in a higher secondary school in Kutná Hora, where on July 15, 1863 he married Jindřiška Janečková. After two years in Gorice and five years in Maribor, moved to Brno in 1871 and finally from 1876 he lived continuously until his death in Vienna, where he taught art at a high school. Zvěřina died after a severe illness on 27 December 1908 in Vienna, Austria, and was buried in the Central Cemetery. Style: Zvěřina was usually classed as the Romanticism style of art. The topics of his artwork drew mainly from his places of residence in Maribor, Gorice and in other southern Slavic countries in the Balkans. His drawings were published in a number of illustrated magazines of the time, published domestically and abroad. During his life he held many exhibitions in Prague, Brno Budapest, Vienna, Kraków, and elsewhere. He was also employed to create paintings and drawings for churches in the Moravian region including the Church of St. Margaret's in Jaroměřice nad Rokytnou and the Jewish synagogue in Třebíč and also carried out restoration work on existing church pictures. František Bohumír Zvěřina (4. února 1835 Hrotovice[1] - 27. prosince 1908 Vídeň) byl český malíř. Život: František Bohumír Zvěřina se narodil 4. února 1835 v Hrotovicích v rodině obročního Františka Zvěřiny a jeho ženy Františky jako desátý z jejich dvanácti dětí. Dětství prožil v rodných Hrotovicích. V roce 1845 odešel do Znojma na reálku a roku 1849 přešel na vyšší reálku do Prahy. Po ukončení školy nastoupil roku 1852 na malířskou akademii do krajinářské školy Maxe Haushofera. Už po dvou letech studia byly jeho obrazy vystavovány. Roku 1859 byl pro své panslovanské postoje donucen akademii opustit (vystavoval jen obrazy se slovanskými motivy). Poté přijal místo suplujícího učitele kreslení na vyšší reálce v Kutné Hoře, kde se 15. července 1863 oženil s Jindřiškou Janečkovou. Pod dvou letech byl přeložen do Gorice a po pěti letech do Mariboru. 1871 se vrátil do Brna a od roku 1876 žil nepřetržitě až do své smrti ve Vídni, kde vyučoval na nejslavnější rakouské reálce. Zvěřina zemřel 27. prosince 1908 ve Vídni. Pochován byl na ústředním hřbitově. Tvorba Zvěřina byl obvykle zařazován k romantikům. Témata svých kreseb čerpal především ze svého pobytu v Mariboru a Gorici a z cest balkánských a jihoslovanských zemích. Jeho kresby byly vydávány v mnoha ilustrovaných časopisech té doby. Publikoval jak doma, tak v cizině. Za svého života uspořádal řadu výstav v Praze, Brně, Budapešti, Vídni, Krakově a jinde. Na Moravě maloval zejména v Podyjí, ale mimo ně i kupříkladu v Moravském krasu. Ze Zvěřinova rodného kraje jsou známy jeho obrazy a kresby Kostel v Jaroměřicích, Dub u Jaroměřic, Židovská synagoga v Třebíči. V okolí též prováděl restaurátorské práce na kostelních obrazech.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

MALER František Bohumír Zvěřina (1835-1908): Brief MARBURG Drau 1871 über Bilder

  • Product Code:
  • Availability: In Stock
  • $49.00

  • Ex Tax: $49.00